Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Icon 19/09/2016
Icon By van tran chi
Icon 0 comments

Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Mã Tour: Các điều kiện làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Giá:: Call
Thời gian:
Loại Visa:
Thời gian lưu trú:

Các điều kiện làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ

1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền);

3. Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

4. Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật;

5. Người nước ngoài có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, VPĐD các công ty nước ngoài;

6. Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;

7. Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thẻ).

II. THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ

1. Thủ tục cấp mới

01 Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A)
01 Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B),có dán ảnh(kèm theo 02 ảnh cỡ 2x 3 cm)
01 bản photo hộ chiếu, thị thực còn giá trị (mang bản chính để đối chiếu)
01 bản sao hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) hồ sơ pháp nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú, tùy trường hợp cụ thể nộp giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập VPĐD; Chi nhánh công ty (gồm giấy thông báo hoạt động); Giấy đăng ký mẫu dấu; 01 bản photo giấy phép lao động (mang bản chính để đối chiếu), đối với trường hợp phải có giấy phép lao động;
Các trường hợp thân nhân đi kèm phải nộp giấy tờ chứng minh quan hệ như: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ gia đình….

2. Thủ tục cấp đổi

Thủ tục lập như cấp mới và kèm theo thẻ tạm trú cũ, Thời gian trả kết quả là 05 ngày làm việc.

3. Trường hợp bị mất thẻ tạm trú

Khi mất thẻ tạm trú phải báo ngay cơ quan cấp thẻ. Trường hợp cấp lại do bị mất, thủ tục như cấp mới và nộp kèm 01 đơn cớ mất hoặc văn bản báo mất của cơ quan tổ chức bảo lãnh, thời hạn của thẻ bằng thời hạn thẻ cũ. Thời gian trả kết quả là 14 ngày làm việc.

III. MỘT SỐ CHÚ Ý

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử người đại diện đi nộp hồ sơ thì phải có giấy giới thiệu, người nộp xuất trình bản chính CMND và kèm 01 bản photo.

2./ Cách ghi mẫu N7A, N7B:

* Mẫu N7A:

(Mục) Tên cơ quan tổ chức: Ghi rõ tên theo giấy phép;

(Mục) Trụ sở tại: Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận;

(Mục) Điện thoại: Số điện thoại của cơ quan, tổ chức bảo lãnh;

(Mục) Số: Số công văn do cơ quan tổ chức bảo lãnh phát hành, số này kèm theo mục (kèm theo công văn số …… ngày…/…./…của….)(2)trên tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B);

*Mẫu N7B: (Mục 11) ngày nhập cảnh: Ghi ngày nhập cảnh gần nhất .

Đóng dấu treo và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan bảo lãnh trên tờ khai N7B theo hướng dẫn

Leave a reply